Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare “GDPR”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui GDPR se doreste crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene care sa nu mai necesite masuri nationale de implementare. Interprima SRL se aliniaza prevederilor GDPR si credem ca este un moment potrivit sa punctam cateva aspecte importante.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Interprima prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scop contractual si legal, iar, in masura in care ati fost de acord, in scop de marketing direct, adica pentru a va tine la curent cu produsele sau serviciile noastre.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop contractual
Temeiul prelucrarii este constituit de comanda dumneavoastra sau de contractul de furnizare produse si/sau prestari servicii si prevederile legale aplicabile. Te asiguram pe aceasta cale ca transmiterea CNP-ului si utilizarea acestuia se utilizeaza in mod exclusiv pentru indeplinirea prevederilor asociate cu acest contract sau comanda, pentru indeplinirea strict a livrarii de produse si servicii furnizate de Interprima SRL. Mentionam ca pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing direct
In ceea ce priveste scopul de marketing direct, doar in situatia in care ati fost de acord ca datele dumneavoastra personale sa fie prelucrate in acest scop, va comunicam ca selectam si analizam datele cu caracter personal – de exemplu, nume, prenume, adresa, adresa e-mail, telefon, date contractuale – inclusiv pentru a crea profiluri, cu mentiunea ca nu utilizam concomitent intregul set de date. Datele sunt prelucrate cu scopul de a trimite trimite Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail), pentru a vă ţine la curent cu serviciile noastre, promoţiile şi/sau evenimentele pe care le organizăm.

Ce date procesam despre dumneavoastra? Prenume, nume, denumire companie, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa. Daca ati incheiat un contract cu Interprima SRL, vom procesa acele date prevazute in contract si necesare pentru desfasurarea acestuia. In lipsa datelor necesare pentru executarea contractului, nu vom putea incheia contractul cu dumneavoastra.

De ce colectam si procesam aceste date? Scopul colectarii datelor este: informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor, informarea Cumparatorilor privind evolutia si starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor si Serviciilor oferite, executarea contractelor incheiate cu dumneavoastra.  De asemenea, datele sunt procesate si pentru  a va tine la curent cu produsele si serviciile pe care compania noastra le ofera. Datele sunt procesate in baza consimtamantului dumneavoastra. Daca ati incheiat contracte cu noi, vom procesa datele dumnevoastra pentru buna executarea a acestuia, in baza contractului incheiat intre parti.

Cum procesam datele dumneavoastra? Pentru protectia dumneavoastra, datele sunt stocate intr-o baza de date gazduita de un partener extern specializat (in acest moment utilizam serviciile Romedchim International SRL) si sunt protejate prin masuri de securitate corespunzatoare pentru a preveni accesari neautorizate.

Cat timp procesam datele dumnevoastra? Pentru a asigura informarea constanta si mentinerea relatiei profesionale, pastram datele dumnevoastra pe o perioada nedeterminata. Daca nu mai doriti sa primiti informatii din partea noastra, puteti oricand sa ne solicitati oprirea comunicarilor catre dumneavoastra. Prelucrarea datelor din contractele incheiate cu dumneavoastra are loc pe perioada prevazuta de legea aplicabila.

Cui transmitem datele dumneavoastra?

Interprima SRL poate furniza datele Cumparatorului cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, alte servicii furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Bunurilor si Serviciilor noastre.

Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

 

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.

 

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna ca avetii dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.

 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Interprima SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru din Str. Uricani nr. 4, Sat Uricani, Com. Miroslava, Jud. Iasi, cod postal 700316, Interprima SRL sau pe adresa de e-mail office@interprima.ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.